Szent Márton emlékév

A magyar kormány Szent Márton emlékévének nyilvánította a 2016-os évet, Tours-i Szent Márton, Magyarország egyik védőszentje emlékére és tiszteletére.

Tours-i Szent Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában, a mai Szombathelyen. Apja a római légió tisztjeként szolgált. Szülei valószínűleg szláv származásúak voltak. Márton apja Itáliában kapott földbirtokot, ezért a családdal együtt elköltözött. Márton gyermekkorát Pavia városában töltötte, ahol már 12 éves korában kezdte foglalkoztatni a gondolat, hogy keresztény legyen és remeteként élje le életét. Szülei beleegyezése nélkül kérte a felvételét a keresztények közé, tizenkét évesen így hittanulóvá, katekumenné vált.

Életét csodák kísérték, Isten a saját kiválasztottjának nyilvánította. Első csodája Galliában történt egy kolostorban, ahol buzgó imáival feltámasztott egy nem keresztény hittanulót.  371-ben választották meg Tours püspökévé. Halála 397-ben következett be, addig is számos csodatétel és tanítás fűződik a nevéhez.

A jubileumi év célja, hogy figyelmünk Szent Mártonra irányuljon, aki életével és cselekedeteivel példaértékű lehet számunkra. Az emlékévet 2015. márciusában hirdette meg a magyar kormány, Szombathely városa, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A szombathelyi egyházmegyében a „Felemelő szeretet!” jelmondatot választották ez évre. E kifejezés utal Szent Márton alázatos életére, és a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság évére is.

A szombathelyi egyházmegye programjának egyik fontos része az egyházmegyei zarándoklat, aminek keretében Szent Márton ereklyéjét viszik el a Vas és Zala megyei településekre. Több kulturális programmal készülnek az emlékév kapcsán, ilyen többek között a Szent Márton életét és korát bemutató előadássorozat, vagy például a Felemelő szeretet nemzetközi katolikus találkozó Szombathelyen.